Редакційна колегія

Головний редактор:

Маниліч Михайло Іванович – кандидат економічних наук, доцент;

Члени редакційної колегії:

Євдокименко Валерій Кирилович – доктор економічних наук, професор;

Виклюк Ярослав Ігорович – доктор технічних наук, професор;

Войцеховський Віктор Богданович – доктор економічних наук, професор;

Дейнеко Людмила Вікторівна – доктор економічних наук, професор;

Доманчук Дмитро Потапович – доктор економічних наук, професор;

Живанович Нада - PhD, професор, Республіка Сербія;

Камінський Роман Миколайович – доктор технічних наук, професор;

Котлінска Жаніна PhD, доцент, Республіка Польща;

Матущак АннаPhD, доцент, Республіка Польща;

Нікіфоров Петро Опанасович – доктор економічних наук, професор;

Новак Ладіслав - PhD, доцент, Республіка Словаччина;

Савицький Андрій Васильович - доктор фізико-математичних наук, професор;

Сасс Роман PhD, доцент, Республіка Польща;

Столяров Василь Федосійович - доктор економічних наук, професор;

Чекеревац Зоран - PhD, доцент, Республіка Сербія;

Щурик Михайло Васильович – доктор економічних наук, професор.