ПВНЗ "Буковинський університет" оголошує набір статей у наступний номер збірника (Випуск 15)
Кінцевий термін подання статті - 10.05.2019

Постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 року № 1-05/1 збірник включено до переліку фахових видань з економічних наук.

Праці журналу цитуються в Google Scholar.

У збірнику наукових праць висвітлюються результати наукових досліджень вчених Буковинського університету, провідних наукових установ України та світу. До друку приймаються статті, в яких досліджуються проблемні аспекти різних галузей економіки, зокрема фінансово-економічний стан та розвиток систем, приватних та державних підприємств включно, банківські установи, підприємства сфери товарів і послуг, фінансових ринків; аналіз макро- та мікрополітики,її ефекти, а також глобальні питання торгівлі та системи обмінних курсів валют у всіх країнах; застосування математичних моделей та методів для аналізу і прогнозування розвитку економічних систем і процесів.

Редакція журналу надає перевагу емпіричним роботам, що матимуть відгук у розвитку економіки країни чи світу.