Маниліч М.І., Миронюк О.В.

Організаційно-технологічні особливості та їх вплив на облік витрат

Кравців В.С., Жук П.В.

Про концептуальну модель функціонування ринкових механізмів у сфері водокористування в Україні

Євдокименко В.К., Швець Н.Р.

Методи вимірювання величини банківських ризиків: перспективи застосування в українській банківській практиці

Доманчук Д.П.

Трансформація функцій управління в новостворенних підприємствах АПК

Столяров В.Ф., Шинкарюк О.В.

Методологія розробки програм та бюджету регіону в контексті людського розвитку

Гордіца Т.М.

Фінансова нестабільність та системна банківська криза: критерії та причини виникнення

Комарницький І.Ф., Галушка З.І.

Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством

Запал В.С.

Інноваційно-інтеграційна складова відтворення регіональної суспільної системи

Саїнчук Д.В.

Сфера послуг як пріоритетний напрямок економічного розвитку в умовах переходу до економіки знань

Лук’янова Л.М.

Проблеми і перспективи розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні