Галушка З. І.

Соціальна відповідальність бізнес в Україні: національні особливості

Черничук Л. В.

Демографічна політика: основні вектори в умовах кризи

Миронюк О. В.

Облік витрат за центрами виникнення і сферами відповідальності - основа контролю за витратами

Шнаревич О. І.

Статистика розвитку та використання матеріально-енергетичних ресурсів (МЕР) в системі управління енергомісткістю регіону

Ярошенко О. І.

Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням

Полянек А. В.

Вплив на функціонування будівельного комплексу України членства в СОТ

Лучик М.В.

Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємств АПК

Гордіца Т. М.

Вплив фінансової глобалізації на сучасні тенденції розвитку національного банківського сектору

Папієв М. М., Євдокименко В. К.,. Ушаков Е. Д.

Суспільна власність в Україні: щодо змісту законодавчого забезпечення

Кускова В. Г.

Розвиток людського капіталу в умовах ринкової трансформації економіки України