Кравців В. С., Сторонянська І. З.

Формування державної політики міжрегіональної інтеграції України

Маниліч М.І., Ворошан А.Д.

Методика оцінки мезоінституціонального середовища в контексті євро інтеграції

Шульц С. Л.

Просторові економічні трансформації: аналіз концентраційних процесів

Лопатинський Ю. М.

Вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного аграрного сектора

Терещенко О. О., Грапко Н. В.

Нові інструменти управління фінансами реального сектору економіки

Войцехівський В. Б., Войцеховська В. В.

Методи кількісного аналізу інноваційних процесів економічного розвитку

Євдокименко В. К., Запал В. С.

Інтеграційна складова регіонального відтворювального механізму як чинник його ефективності

Школа І. М., Дронь Є. В.

Відбір персоналу як механізм формування трудового потенціалу підприємства

Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В.

Основи формування фінансового механізму державного регулювання регіонального розвитку

Матвіїшин Є. Г., Москалюк І. П.

Прогнозна модель розвитку трудового потенціалу регіону (на прикладі Чернівецької області)