Маниліч М.І., Бурдейна Л.В.

ЕКОНОМІЧНО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Звірід Н.В.

АДАПТАЦІЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДО ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ «МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ»

Adam Oleksiuk

CLUSTER POLICY AND DEVELOPMENT OF THE POLISH SPECIAL ECONOMIC ZONES – FROM THE PERSPECTIVE OF AUTHOR’S OWN RESEARCH

Євдокименко В.К., Кузь В.І.

ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЯК ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Крушницький Р.М.

РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ОПОДАТКУВАННЯ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Коровіна О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Щурик М. В.

СКЛАДНОЩІ УПРАВЛІННЯ СТАНОВЛЕННЯМ І РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИМИ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ РИНКУ

Živanović Nada, Živanović Vlada

IMPLEMENTATION OF STANDARDS IN AGRIBUSINESS

Громова Т.М.

РИНОК СФЕРИ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Афанасьєв Б. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ