Столяров В. Ф., Артеменко Д. М.

Формування методичного забезпечення оцінки та переоцінки вартості забезпечення кредитних операцій

Кунанець Н.Е., Ржеуський А.В.

Концепція бенчмаркінгу в бібліотекознавстві

Cekerevac Z., Dvorak Z., PhD, Professor, Cekerevac P.

Internet safety of smes and e-mail protection in the light of recent revelations about espionage of internet communication system

Черниш І.В.

Управління та регулювання як базові функції антикризової державної політики

Климовских Н. В., Марченко М.Ю.

Mетоды и подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона: российская практика

Adam Oleksiuk, Jacek Bialek

Eu structural funds: do they generate more growth? - in response to professor's sasha becker assessment

Agnieszka Lewicka-Zelent

The idea of restorative justice in the economic and social dimension

Зборовська О.М.

Імплементація системного управління діяльністю підприємства

Вершигора В. Г., Гусак О. М.

Актуальні питання впровадження інвестицій у сфери освіти та науки україни

Лучик В. Є.

Моделювання регіонального розвитку з використанням виробничих функцій